Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Стародавній Київ (до XIII століття)

Культура Києва в IX—XIII століттях

IX—XIII століття були періодом бурхливого розвитку древньоруської куль­тури. Значна роль в цьому належала Києву — головному культурному центру Древньої Русі. В цей період на Русі широко поширюється писемність, освіта, що мали вирішальне значення для розвитку культури взагалі.

Прийняття християнства і створення монастирів на Русі сприяло розвитку писемності і зокрема поширенню книг. Проте необхідно відзначити, що писемність на Русі існувала ще задовго до

прийняття християнства. Як свідчать матеріали, зокрема знахідки берестяних грамот у Новгороді і Смоленську, писемність у Древ­ній Русі була надбанням не тільки духовенства і вищих феодальних верств, але й у значній мірі ремісників, торговців і т. п.

Від XI століття до нас дійшло лише кілька пам'яток писемності київського походження. Це рукописні книги на пергаменті, дуже добре оформлені художніми заголовними літерами, заставками, кінцівками та ілюстраціями. До таких зразків давньої руської книги належить «Остромирове євангеліє» (1056—1057 pp.), написане в Києві дияконом Григорієм для новгородського посадника Остромира та «Ізбор­ник Святослава» (1073 і 1076 pp.) — книга для домашнього читання родини князя Святослава Ярославича.

Письменство і література у Києві розвивалися у зв'язку з загальним розвитком культури і потребами освіти. В цей час значне місце займала перекладна література візантійського походження — богослужебні книги, агіографічні твори («Житія святих») та інші, а також поширені тоді філософські збірники і розважальна літе­ратура («Александрія», «Повість про Акіра Премудрого» тощо).

Проте створювалась уже і оригінальна древньоруська література, що вису­нула ряд талановитих письменників. Серед них слід відзначити видатного древньоруського письменника-публіциста Ілларіона, який відомий як автор знаменитого «Слова о законе и благодати», де розглядалося важливе філософсько-історичне пи­тання про місце і значення Русі у світовій історії.

Визначними пам'ятниками і особливим видом літератури XI—XIII століття є літописи. Київське літописання всупереч літописанню удільних центрів, таких як Новгород, Чернігів, Галич, Володимир на Клязьмі та інших, зберігало загаль- норуську літописну традицію і проводило ідею єдності Русі. У XII столітті було створено найвизначніший твір літописного жанру «Повесть временных лет», що охоплює події від найдавніших часів до початку XII століття. Написав її печер- ський монах Нестор, який був автором багатьох творів, з яких до нас дійшли «Житіє Феодосія Печерського» та «Читання про згублення Бориса і Гліба». Уже в цих ран­ніх творах Нестор рішуче виступав проти княжої міжусобної політики, за єдину, об'єднану Русь. В літературі Київської Русі відображено й гостру політичну боротьбу, яку вела великокня­зівська влада з силами, що прагнули до феодальної роз­дробленості.

Починаючи з X—XI сто­ліття, про розвиток писемності і освіти турбується вже дер­жавна влада. Під 988 роком у літописі записано, що Володи­мир Святославич почав брати у «нарочитыя чади», тобто у представників феодальної вер­хівки, дітей і віддавати їх в «ученье книжное». Коментуючи цей факт, літописец додає: «Сим же раздаянном на ученье книгам, сбысться пророчество на РусьгЬй земли, глаго­лющее: «Во оны дни услышать глусии словеса книжная, и ясн будеть язык гугни­вых». Таким чином, дослідники вважають це свідченням літопису про відкриття у Києві першої школи для дітей феодальної верхівки. Є відомості і про те, що кня­гиня Анна Всеволодівна (внучка Ярослава) заснувала в Андріївському монастирі у Києві жіночу школу.

Для поширення освіти у Древній Русі велике значення мали бібліотеки, перша з яких була заснована у 1037 році Ярославом Мудрим у Софійському монастирі. За свідченням літописця, Ярослав «собра писц£ многье и перекладаше от грек на слов'Ьньское писмо. И списаша книгы, ими же поучащеся вЪрнии людье... Ярослав же сей, якоже рекохом, любим б£ книгам, и многы написав положи в святой Софьи церкви, юже созда сам». Пізніше у Києві було створено й інші бібліотеки, серед яких найбільш відомою є бібліотека Печерського монастиря.

Бурхливо розвивалися у Києві в домонгольські часи архітектура, живопис, скульптура та прикладне мистецтво. Так, древньоруська архітектура вже в XI сто­літті досягла надзвичайно високого рівня і створила власну школу. До кінця X сто­ліття будівництво на Русі велося тільки з дерева, через що ці пам'ятки до наших днів не збереглись. Кам'яне будівництво у древньоруських містах, і зокрема, в Ки­єві, почало поширюватися з кінця X століття. При Володимирі Святославичі у Києві під керівництвом архітекторів, запрошених з Візантії, було збудовано кілька вели­ких кам'яних споруд, які до деякої міри відображають традиції візантійської архі­тектури. Проте, під час князювання Ярослава Мудрого будівництво набуло яскраво виражених національних рис. Такий шедевр древньоруської архітектури, як Софій­ський собор, характеризується своєрідним стилем, який різко відрізняється від візантійського. Оригінальною рисою його є багатокупольність споруди, що не харак­терно для візантійської архітектури.

Після смерті Ярослава Мудрого, при його наступниках, у Києві було збудовано багато нових споруд як цивільних, так і церковних. Серед них Михайлівський Золо­товерхий собор, споруджений на початку XII століття (1108 p.). Значне будівництво в цей час велося і в Києво-Печерській лаврі. У 1073—1078 pp. тут споруджено собор Успення — головна, або якКиїв