Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Стародавній Київ (до XIII століття)

її називали, Велика лаврська церква. Восени 1941 року вона по-варварському була зруйнована німецько-фашистськими загарбниками.

Характерною церковною спорудою для періоду феодальної роздробленості, що збереглася до наших днів на території Києво-Печерської лаври, є Троїцька надбрамна церква, споруджена у 1108 році. Вона належить до числа поширених у Древ­ній Русі будов церковно-фортифікаційного характеру. Вона була одночасно і церк­вою, і брамою-баштою, що входила до складу укріплень монастиря. Провадилося будівництво і в інших монастирях. Так, в кінці XI століття у Видубицькому мона­стирі було споруджено Михайлівський собор, який частково зберігся до наших днів, а також

церкву Спаса на Берестові, де було поховано князя Юрія Долгору­кого, засновника Москви.

У XII столітті у Києві були споруджені Кирилівська і Успенська церкви на Подолі (Пирогоща Богоматір), Трисвятительська церква у торішній частині Києва та інші.

Дуже інтенсивним в кінці XI — на початку XIII століття було цивільне будів­ництво. Тут, поряд з іншими, слід відзначити фортифікаційні та інженерні споруди. У 1951 році археологами було відкрито залишки цегляної оборонної стіни XII сто­ліття, що захищала Києво-Печерську лавру.

В першій половині XII століття (при Володимирі Мономаху) у Києві був спо­руджений міст через Дніпро, який забезпечував зв'язок Києва з лівобережними землями, перш за все з Переяславом і Черніговом. Спорудження моста в той час було надзвичайно складною справою і свідчило про велику майстерність древньо- руських будівельників.

З архітектурою були тісно пов'язані скульптура і живопис. У Древній Русі було добре розвинуте мистецтво різьби по каменю — виготовлення архітектурних деталей — капітелів, колон і пілястрів, орнаментованих плит тощо.

Древньоруський живопис — одне з найбільш яскравих досягнень древньоруської культури. Високого розвитку досягло мистецтво монументального живопису, безпосередньо зв'язаного з архітектурою і будівництвом. Усі значні архітектурні споруди в Києві XI—XII століть були багато прикрашені стінним розписом, уяву про що дають фрески і мозаїка Софійського собору.

Мозаїка і фрески були найбільш по­пулярними видами живописної техніки у Древній Русі. Софійські фрески і мозаїка не мають собі рівних в історії світового мисте­цтва XI століття. Тут і масштабні мозаїчні зображення Богоматері (Оранти) і Вседер­жителя (Пантократора). Серед них найбіль­шою популярністю користуються композиції євхаристії, тобто причаЩення апостолів і зображення святителів на внутрішньому боці центральної олтарної апсиди (нижче зображення Оранти), композиції Благові­щення на двох перших центральних стов­пах та інше. Разом з тим серед фрескових композицій є кілька зображень світського змісту, що прикрашають сходи на хори: сцени полювання на диких звірів, а також зображення музик, скоморохів, акробатів та ряжених.

Високого розвитку в Києві набув стан­ковий живопис, перш за все іконописне мистецтво. Цікавими пам'ятками образо­творчого мистецтва є мініатюри рукописних книг. Так, видатною пам'яткою мистецтва оформлення книги є відоме «Остромирове євангеліє» та «Ізборник Свято­слава». Тут слід відмітити і велику тема­тичну різноманітність древньоруської книж­кової мініатюри. Поряд з релігійними сю­жетами ілюстрації, портрети князів та чле­нів їх родин, орнаментальні мотиви.

Надзвичайно високого рівня досягло в Києві прикладне мистецтво. Вироби київ­ських ювелірів користувалися великою по­пулярністю далеко за межами древньору- ських земель. УХ—XIII століттях древньо- руські ювеліри-ремісники застосовували найрізноманітніші прийоми орнаментації: чеканку, тиснення, зернь, філігрань, скань, чернь, перегородчасту емаль та інші, біль­шість яких вже до X століття мали давню традицію у східнослов'янському ремеслі. Вироби київських ювелірів відзначалися дуже високими художніми якостями. Але не тільки у виготовленні прикрас відзна­чалася майстерність київських майстрів. Тенденція прикрашення виробів була харак­терною майже для всіх галузей ремесла.

Орнаментувалися навіть такі предмети до­машнього вжитку, як кухонний глиняний посуд або дрібні знаряддя домашньої праці (ножі, прясла тощо). Що ж до таких виробів, як металеві частини одягу, зброя, металевий посуд тощо, то вони нерідко являли собою справжні шедеври художньої творчості.

У X—XIII століттях у Києві розвивалося музично-театральне мистецтво. Важ­ливим джерелом для вивчення цієї сторони культурного життя древнього Києва є згадувані вже фрески Софійського собора. На одній з них зображено музику, що грає на якомусь інструменті, схожому на скрипку. На другій — зображено цілрй оркестр: музики, що грають на трубах, флейтах, лютнях і гуслях; тут же зображено скоморохів, один з них лізе по жердині, яку тримає на голові його товариш. На третій — ряжені, що зображають битву людини з казковою потворою. Проте, крім скоморохів і музик, що розважали князя і його оточення, були артисти-скоморохи, які виступали перед широкими колами глядачів на ярмарках, вулицях і площах.

Розвиток культури у Києві в X—XIII століттях свідчить про те, що столиця древньоруської держави являла собою провідний культурний центр Древньої Русі, що найбільш повно відображала розвиток древньоруської культури в цілому. Разом з тим, Київ у той час був одним з найбільших культурних центрів усієї середньовіч­ної Європи і залишив помітний слід у розвитку світової культури.Київ