Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Стародавній Київ (до XIII століття)

Розташовані на території сучасного міста стародавні поселення поступово злились в одне поселення міського типу — древній Київ. Цей процес був складним і довгим. Розглядати його не можна без зв'язку з загальними питаннями утворення древньоруських міст Середнього Придніпров'я.

Виникнення міст — великих торговельно-ремісничих, адміністративних і куль­турних центрів — нерозривно зв'язане з процесом відділення ремесла від сільського господарства, з розкладом первіснообщинних відносин і утворенням класового суспільства.

Ще в II столітті н. е. відомий грецький географ і астроном Клавдій Птолемей у своєму творі «Географія» перелічує ряд міст, що були розташовані по річці Борисфену (Дніпру). Хоч серед міст, названих Птолемеем, і немає Києва, все ж місто, на території якого пізніше виник Київ, треба шукати саме серед тих, про які пише Птолемей, а пізніше, в VI столітті, і Йордан.

За свідченням староруського літописця слов'яни — «сдоша по Днепру и нарекошася поляне, а друзии Деревляне, зане сдоша в лсх: а друзии сдоша межи Припетью и Двиною и нарекошася Дреговачи: и сєдоша на Двине и нарекошася Полочане, рчки ради, яже втечеть в Двину, именем Полота... Словянє же сдоша около озера Ильменя и прозвашася своим именем... А друзи же сдоша по Деснэ и по Семи, а по Сул, и нарекошася Сверо. И тако розидеся Словенск язык».

На перше місце літописець поставив плем'я полян, що проживало на середній течії Дніпра і займало територію на південь до гирла Росі, на південний захід до Ірпеня, на північ майже до Прип'яті. Центром їх і був Київ, походженню якого певну увагу присвятив літописець. В літописному зведенні «Повести временных лет» розповідається легенда про те, що у полян були три брати — Кий, Щек і Хорив та сестра їх Либідь.

Згідно з цією стародавньою легендою, старший брат Кий жив на горі, де в часи життя літописця був узвіз Боричів, тобто над горою, де тепер починається Андріїв­ський узвіз. Щек — на другій горі, що зветься Щекавицею, а Хорив — на третій, яка називається Хоревицею. Іменем сестри Либеді названо річку Либідь.

Пізніше три брати побудували «градъ во имя брата своего старъйшаго и нарекоша имя ему Киев». Ця легенда говорить про факт існування на території сучас­ного Киева в давні часи кількох поселень, кожне з яких своєю назвою зв'язане з іменем одного з трьох братів — легендарних засновників Києва.

Археологи виявили на Старокиївській горі у садибі Історичного музею рештки поселення названого ім'ям старшого з трьох братів Кия: рів, що оточував поселення для захисту жителів від нападів ворогів, житла, фундамент культової споруди та інше. З усього цього виходить, що князівський град Кия виник насамперед як укріплення, навколо якого розташовувались житла киян.

Територія Києва була заселена не лише в районі Старокиївської гори. Дослі­дження археологів дають змогу говорити про те, що на горі Киселівці, над теперіш­нім Подолом, також було значне поселення давніх киян. Тут виявлені не лише залишки ліпленої кераміки VI—VII століть, а й візантійські монети V—VI століть, бронзові підвіски з рельєфним зображенням обличчя людини, амфора VI—VII сто­ліття тощо.

Матеріальні пам'ятки другої половини 1 тисячоліття н. е. знайдені археоло­гами під час розкопок і в інших районах Києва. Так, у підніжжі гори Киселівки на Подолі, була знайдена така сама, як і на горі, амфора з червоної глини, що да­тується VI—VII століттями. Кераміку VI—VII століть було знайдено на Межигірській вулиці. Це такі ж знахідки, які зустрічалися і під час розкопок на горах Ста­рокиївській та Киселівці.

Ювелірні вироби, коштовності, металеві прикраси та грошові скарби, вияв­лені у Києві, свідчать про те, що вже в ті часи тут було багато заможних жителів. Класове розшарування у слов'ян виникло ще до IX століття на грунті розкладу первіснообщинних відносин і появи виразних рис феодального суспільства.

В добу феодалізму замки були укріпленими центрами панування експлуатато­рів. Крім того, вони мали велике значення в обороні від нападів ворогів. Побудова града — укріплення київських князів — свідчить про те, що на Русі відбулися глибокі соціальні зміни в суспільстві. Народжувались нові феодальні відносини, що базувалися не на рабовласництві, а на великій земельній власності князів, бояр та дружинників князя. Одночасно князівські центри, зокрема Київ, стають осередками ремесла і внутрішнього та зовнішнього товарообміну. Київ стає вели­ким економічним, політичним та військовим центром. Оборона від варягів та кочо­виків стає життєво необхідним завданням Київського князівства і всього його населення. Невипадково поряд з повістями про заснування трьома братами Києва літописець вміщує повісті про те, як варяги беруть данину із слов'ян новгород­ських, а хозари «на полянах і сіверянах та на вятичах». Боротьба з кочовиками була причиною, яка викликала необхідність будівництва укріплених градів на Русі і насамперед старокиївського укріплення у IX столітті.

Докладніші літописні подробиці про життя Києва відомі з кінця IX та з початку X століття, тобто з того часу, коли Київ стає на чолі східнослов'янської Древньо-руської держави і посідає перше місце серед багатьох староруських міст, яких налі­чувалося на Русі в IX—X століттях понад 20. Найбільшими з них були Київ, Пере­-Київ