Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Стародавній Київ (до XIII століття)

Кріпосному провулку (біля Окружного Будинку офіцерів), на Солом'янці, у Голосієві, Корчуватому, Китаєві, на Борщагівці та в інших місцях.

На території Києва пізній період міді-бронзи (середина II — початок І тися­чоліття до н. е.) представлений залишками поселень, де були знайдені глиняний посуд, шліфовані і просвердлені кам'яні сокири, вироби з бронзи. Поселення цього періоду знайдені на Замковій горі (ліпний глиняний посуд), на Подолі (бронзові браслети), на Старокиївській горі (бронзова сокира), на Борщагівці і на Трухановому острові (глиняний

посуд).

VIII століття до н. е. у Східній Європі було початком раннього залізного віку. Поширення заліза сприяло швидкому розвитку суспільства. Особливо швидко в цей період розвивалися землеробство і ремесла.

На території Середнього Придніпров'я ще на початку залізного віку виник великий етнічний масив осілого землеробсько-скотарського населення. Тут зна­йдені численні сліди у Вигляді залишків укріплених городищ, неукріплених посе­лень, курганних поховань і могильників, які часто зустрічаються і в найближчих околицях Києва.

У VIII—III століттях до н. е. землеробсько-скотарське населення перебувало на етапі розкладу первіснообщинних відносин і виділення родоплеменвої знаті. Майнове розшарування і нагромадження значних багатств поступово перетворю­вало її в соціальну знать— в експлуататорський клас.

В курганах, похованнях вождів, знаті, бідних людей знаходять чималу кіль­кість знарядь праці і зброї, глиняний посуд, пряслиця та інші предмети, які свід­чать про високий розвиток ремесла — гончарного, залізодобувного і обробного; ювелірного, ткацького, деревообробного та іншого.

Біля Києва виявлено і розкопано кілька неукріплених поселень VI—IV століть до н. е., де знайдено залишки невеликих жител півземлянкового типу і значну кількість різних предметів із заліза і бронзи, глиняний посуд, кістки домашніх і диких тварин. Жителі цих поселень займалися скотарством, використовуючи заплави Дніпра і Десни як пасовища. Такі поселення виявлені біля сіл Підгірці і Погреби, а також на території Києва — в Червоному хуторі, на Приорці, Подолі, Старокиївській горі, в садибі Софіївського собору, Києво-Печерській лаврі, на Лисій горі, Микільській слобідці та в інших місцях околиць Києва.

Усі ці поселення на території сучасного Києва, що відносяться до кам'яного віку, епохи міді-бронзи, заліза ще не можна вважати тими, на базі яких виник Київ. У певний час вони були або зруйновані, або залишені жителями і, отже, не змогли перетворитися у місто — столицю Київської Русі. Тільки незадовго до початку . нашої ери на території, іцо її займає тепер Київ, виникли древньослов'янські посе­лення, на базі яких згодом і виникло місто.

Кінець І тисячоліття до н. е. і початок І тисячоліття н. е. був завершенням формування слов'янських племен Наддніпров'я з властивою їм культурою полів поховань зарубинецького і черняхівського типів. Пам'ятки культури полів похо­вань, що належать східним слов'янам, знайдені на південній околиці Києва — у Корчуватому, на річці Либеді, над Почайною, на київських горах Киселівці, Ста­рокиївській, Печерській, на Кирилівських узгір'ях, на Червоному хуторі. Це свід­чить про те, що слов'янські племена були тут давніми поселенцями і поселення цього; часу, виявлені тут, можуть вважатися ядром майбутнього міста.

Давня історія Києва має кілька періодів. Перші сторінки її за археологічними даними слід починати не пізніше II століття до н. е.— І століття н. е. З цього часу ми з певністю можемо починати історію наших безпосередніх предків, що постійно і назавжди осіли на території майбутнього міста Києва. Небезпідставйо археологи висловлюють думку, що Київ може вважатися ровесником поселення Лютеція, з якого виріс Париж, що недавно відзначав свій 2000-річний ювілей.

У східних слов'ян Середнього Придніпров'я в першому тисячолітті нашої ери високого рівня досягло землеробство, яке стало орним. Був відомий плуг з заліз­ним наральником. Розвиненими були залізодобування та залізообробне ремесло. В окрему виробничу галузь виділилось гончарство. В середовищі слов'ян ішов процес розкладу первіснообщинного ладу почала зароджуватись майнова диферен­ціація в руках окремих осіб нагромаджувалися багатства.

Розкладалася родова організація суспільства, на зміну якій приходила тери­торіальна сільська община. Утворювалися перші, ще примітивні, політичні об'єд­нання — союзи племен.

Таким чином, вже в цей час східнослов'янські племена досягли високої ступені соціального розвитку і стояли на порозі класового суспільства і державного устрою.

Між IV—VII століттями н. е. іноземні джерела називають південно-західну групу слов'янських племен — антами. Найбільше свідчень про антів у готського історика Йордана (VI ст.) та візантійського — Прокопія Кесарійського (близько 562 p.). Анти заселяли землі між Дніпром і Дністром і доходили до Карпат.Київ