Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Київ у період боротьби за створення матеріально-технічної бази комунізму (1959— 1968 pp.)

«Ленінська кузня», мотоциклетний, порціонних автоматів ім. Ф. Дзержинського, верстатів-автоматів ім. Горького, кондитерська фабрика ім. К. Маркса, взуттєва фабрика № 6 та інші підприємства. Протягом року від зниження собівартості продукції було одержано понад 11,1 млн. крб. надпланової економії, а від запровадження майже ЗО тис. пропозицій новаторів виробництва - 16,8 млн. крб. умовної річної економії.
Широко розгорнувши масове соціалістичне змагання, трудівники Києва, очолювані міською партійною
організацією, значно перевиконали встановлені семирічним планом завдання. Успіхи в розвитку промисловості значною мірою були досягнуті за рахунок значного зростання цродуктивності праці, яка за роки семирічки зросла на 36 проц. За рахунок такого зростання продуктивності праці в період 1959-1965 pp. було одержано 55 проц. загального приросту промислової продукції. Цікаво відзначити, що чисельність працюючих в промисловості міста з 1940 по 1965 рік збільшилася тільки у 2,5 раза, тоді як випуск промислової продукції за цей час збільшився у 8,8 раза.
В роки еемирічки невпинно зростала технічна озброєність київських підприємств. За цей час в Києві було комплексно механізовано та автоматизовано 9 промислових підприємств, 99 цехів, 210 дільниць, впроваджено 767 потокових та автоматичних ліній. Так, тільки на заводі «Червоний екскаватор» було створено 26 нот токових ліній. Завдяки цьому випуск екскаваторів у 1959 -1965 pp. зріс у 2,8 раза. Продуктивність праці на заводі зросла майже вдвоє, а собівартість продукції знизилась на 22 проц. Київські екскаватори стали більш досконалими, потужнішими і завоювали визнання не тільки в нашій країні, а й за її рубежами.
Технічний прогрес промислових підприємств міста не міг бути успішно здійснений без дальшого підвищення кваліфікації виробничників. За роки семирічки пройшли навчання на різних курсах підвищення кваліфікації 753,2 тис. робітників і службовців, що майже у 2,4 раза більше, ніж за роки п'ятої п'ятирічки (1951-1955 pp.). Значно зросла чисельність спеціалістів з вищою і середньою спеціальною освітою, зайнятих у народному господарстві міста. Так, у 1965 році їх було 197,4 тис. чоловік, або в 1,7 раза більше, ніж у 1959 році, і майже в 5 разів більше, ніж у довоєнному, 1940 році.
Підвищення кваліфікації і загальноосвітнього рівня виробничників Києва сприяли дальшому розвиткові їх творчої ініціативи. Більше ніж 30-тисячний загін винахідників і раціоналізаторів міста вніс за роки семирічки понад 314 тис. раціоналізаторських пропозицій. Понад 200 тис. з них були запроваджені у виробництво, що дало економію у розрахунку на рік 108,3 млн. крб.
В цілому промисловість міста за роки семирічки значно зросла. В цей же період у Києві були введені в дію 11 великих державних підприємств, в тому числі два домобудівні комбінати, завод безалкогольних напоїв, фабрика кольорового друку, хлібозавод та інші. Поряд з цим була проведена реконструкція існуючих підприємств, оснащення їх новою технікою. Велика робота була проведена щодо піднесення якості, надійності і довговічності київських виробів. Переважна кількість найважливіших виробів київських підприємств зараз відповідає сучасному технічному рівню. Серед них - літаки АН, траулери заводу «Ленінська кузня», токарні автомати, редуктори із зчепленням Новікова, екскаватори, вимірювальні прилади, жіноче взуття та багато інших виробів. Київська продукція знайшла широке визнання не тільки в народному господарстві нашої країни, айв багатьох країнах світу. Вироби з маркою київських підприємств експортуються у 70 країн світу.
Роки семирічки характерні для Києва, як і для інших міст нашої Батьківщини, дальшим зростанням темпів житлового будівництва. Якщо в 1959 році - першому році семирічки-загальна площа введених у дію житлових будинків (споруджених державними і кооперативними підприємствами та населенням при допомозі держави) становила 786,3 тис. кв. метрів, то в 1962 році вона досягла 1217,2 тис. кв. метрів. Розмір житлового фонду Києва вже в 1962 році перевищував удвічі довоєнний рівень. Всього за роки семирічки було введено в дію 7463,7 тис. кв. метрів житлової площі. Загальний обсяг капіталовкладень у житлове будівництво становив 670 млн. крб.  860,5 тис. чоловік одержали квартири в нових будинках або розширили свою житлову площу в старих. А це значить, що майже дві тритини киян за роки семирічки справили новосілля або значно поліпшили свої житлові умови.
Як і в попередні роки, в період семирічки виробничники Києва подавали в порядку шефства велику допомогу трудівникам сільського господарства.
Широко серед виробничників міста розгорнувся рух за надпланове виробництво машин і агрегатів для сільськогосподарського виробництва. Це було гідною відповіддю київських трудівників на рішення січневого (1961 р.) Пленуму ЦК КПРС, який обговорював питання дальшого розвитку сільського господарства в країні.
Ця шефська допомога набувала все більш широкого розмаху. В 1964 році за ініціативою колективів заводів «Червоний гумовик» і «Ленінська кузня»


Київ